Notícia

Concurs d'Instagram #FESTESSR24. Participa!

28 de desembre de 2023

Agafeu el mòbil, feu fotografies, participeu en el concurs d’Instagram #FESTESSR24

El termini màxim de participació és el diumenge 28 de gener a les 23.59h.

Els afortunats seran escollits per un jurat compost per membres de l'Agrupació de Raimons, organitzadors de les Festes.

PREMIS

1r Premi  - Sopar al Restaurant Cal Ton per a 2 persones
2n Premi - 2 entrades per al Teatre Cal Bolet
3r Premi - Visita a la Ruta Modernista de Vilafranca per 2 persones

Imatge
Cartell

BASES DEL CONCURS

●    Tenir un perfil públic. Si no, no podrem veure la teva foto!
●    La imatge s’ha de fer durant les Festes de Sant Raimon. El termini màxim de participació és fins al 28 de gener a les 23.59h.
●    Cal utilitzar l’etiqueta o hashtag #FESTESSR24. Això no exclou que se’n puguin usar d’altres relacionades amb la festa.
●    La participació en el concurs és gratuïta i s’hi pot participar tantes vegades com es vulgui. Tot i això, cap participant podrà rebre més d’un dels premis atorgats.
●    La participació en el concurs suposa donar el consentiment a l’organització per fer servir el seu nom i la imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
●    La imatge no pot incloure cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
●    La imatge ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi apareixen. S’han de tenir en compte els drets d’imatge dels menors d’edat.
●    L’organització no es fa responsable de les reclamacions presentades per terceres persones que hagin pogut veure lesionats els seus drets.
●    L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Fetes de Sant Raimon o que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
●    En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada, l’organització no se’n farà responsable.
●    Les fotografies que no compleixin les bases establertes o que, tot i complir-les, puguin vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. A més, l’organització es reserva el dret de denunciar aquestes fotografies i demanar-ne l’eliminació.

DRETS D'IMATGE I ÚS DE DADES

Drets d’imatge
Els drets d’imatge de les fotografies realitzades seran sempre propietat de l’autor o autora i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).

Ús de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Vilafranca. Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís per posar-se en contacte amb els guanyadors, a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics a través dels canals indicats.